بلیط بریتیش ایرویز


 

Picture


 

 

خرید بلیط بریتیش ایرویز برای نوزادان، کودکان و نوجوانان

طبقه بندی سنی بریتیش ایرویز برای صدور بلیط به شرح زیر است:

نوزادان: از 0 تا 23 ماهگی

کودکان: از 2 تا 11 سالگی

نوجوانان: از 12 تا 15 سالگی

بزرگسالان: بیش از 16 سال

بریتیش ایرویز برای نوزادان و کودکان تخفیفات مختلفی دارد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد قیمت ارایه شده را مطالعه کنید.

 

 

نوزادان

شما با تهیه بلیط سفر نوزادتان (کمتر از 2 سال)  برای نوزادتان می توانید یا او را روی پایتان نگهداری کنید و یا روی صندلی خودش بنشانید. قیمت بلیط بر این اساس متغیر خواهد بود.

امکان تهیه بلیط فقط برای نوزاد وجود ندارد. در صورت نیاز به کمک بیشتر با همکاران ما تماس بگیرید.

وقتی 2 سالگی نوزادان تمام می شود آنان را کودک در نظر می گیریم و بایستی در صندلی خودشان سفر کنند. بنابراین بایستی بلیط آنها را بر اساس تعرفه "کودکان" خریداری کنید.

 

کودکان

همه ی کودکان زیر 12 سال بایستی به همراه بزرگسال 16 ساله یا سن بالاتر همراهی شوند. امکان تهیه بلیط برای کودکان به تنهایی وجود ندارد.

نوجوانان

اگر نوجوانی به تنهایی سفر می کند مراحل صدور بلیط بایستی با هماهنگی دفتر پارسیان پرواز مهر باشد. امکان صدور بلیط بدون هماهنگی با نماینده ریمی بریتیش ایرویز وجودندارد.

صدور بلیط توسط خطوط هوایی همکار

اگر سفر با مشارکت خطوط هوایی همکار باشد، قوانینشان برای کودکان و نوزادان لحاظ خواهد شد که ممکن است متفاوت باشد. لطفا برای اطلاعات درست با دفتر پارسیان پرواز مهر تماس بگیرید و یا به وبسایت خط هوایی مرتبط مراجعه کنید.

Picture

 

پرداخت بهای صندلی برای نوزاد

سفر نوزاد روی پای والدینشان

در این حالت شما تعرفه نوزاد را بر اساس درصدی از تعرفه بزرگسال پرداخت خواهید کرد.

تهیه صندلی جداگانه برای نوزاد

اگر مایل هستید نوزادتان صندلی خودش را داشته باشد (در صورتی که بین 6 تا 23 ماهه باشند) شما بایستی تعرفه کودکان را برایشان بپردازید. امکان اینکه آنها را روی صندلی مخصوص کودکان به شکلی که در صندلی هواپیما به درستی و ایمن نصب شود بنشانید.

این بلیط را نمی توانید به صورت آنلاین خریداری کنید بنابراین با پارسیان پرواز مهر تماس بگیرید تا با کمال میل راهنماییتان کنیم.

 

Picture

 


 

 


 

 
Preloader