راز صدای خلبــان ها در پرواز

ParallelImage


- خانـم ها ، آقایـان
خلبان پرواز شماره 152 بریتیش ایرویز هستم. ورود شما را خوش آمد عرض می کنم.
 
خانم ها آقایان ، خلبان با شما صحبت می کند.
باردیگر از عرشه پروازی هواپیمای پهن پیکر بوئینگ 747 خیرمقدم عرض میکنم،
اطلاعات مختصری از پرواز را در اختیار شما قرار میدهم ...!
 

تا حالا در پرواز چندبار صدای خلبان را شنیده اید ؟

چرا با تاکید بر این کلمه "خلبان شما " صحبت را شروع می کنند ؟

یکی از مهمترین نکات عملکرد صحیح مهمانداران در موقع دریافت دستورات اضطراری ، تشخیص صحیح بودن فرامین است .
یکی از موارد نیز شناسائی صدای خلبان است تا در مواقع Evacuation (به عمل تخلیه ی سریع مسافرین از هواپیما گفته میشود) از دیگر صداها تشخیص داده شود.
در شرایط بحرانی معمولاً بیشتر از نیمی از دانسته های فرد ، فراموش می شود. ممکن است مهمانداری فریاد کند : در را باز کن ! عجله کن!
و یا مسافری با گریه از شما بخواهد که او را نجات دهید.
اما آیا باید در را باز کنیم ؟
فرمان دهنده در اینجور مواقع کیست ؟
 

بله ! خلبـان شما !

در تمام شرایط اضطراری موجود به جز چند مورد خاص، تنها خلبان است که تصمیم می گیرد چه واکنشی صورت بگیرد.
بسیاری از مهمانداران ممکن است چهره خلبان خود را بخاطر نداشته باشند ولی مطمئناً با صدای وی آشنا هستند.
این جزوی از وظایف آنان است.

Picture
و یک نکته غیر اضطـراری :
علاوه بر این مورد ، صدای خلبان با آهنگ مخصوص خود می تواند تا اندازه ای آرامش بخش مسافرانی باشد که ممکن است بدلیل پرواز ، مضطرب شده باشند.
 

 

Preloader