Picture

اخبار رسمی ، بخشنامه و اطلاعیه های هواپیمایی بریتیش ایرویز انگلستان 

British Airways AirLine Circulars

 

توضیح مهم: با توجه به اینکه بریتیش ایرویز اطلاعیه خود را از طریق نماینده رسمی فروش منتشر می کند، بستر رسمی انتشار بخشنامه ها، وبسایت پارسیان پرواز مهر می باشد.
 


 

 

 

 

Picture

 
 
 
Preloader